STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE – javni sklad

Vizija Stanovanjskega sklada RS je postati učinkovita nacionalna finančno – nepremičninska institucija z vzpostavljenim sistemom produktov za zagotavljanje raznovrstne stanovanjske oskrbe, ki bo ponujala ustrezne ukrepe in instrumente z lastnim, državnim in tujim financiranjem ter obenem opravljala tudi vlogo glavnega izvajalca in nosilca stanovanjske politike države. Postavljeni cilji poslovanja temeljijo na preteklih aktivnostih in zmožnostih Stanovanjskega sklada RS za nadaljnje poslovanje ter na načrtovanju sprememb poslovanja v obdobju od leta 2017 do 2020. Cilji se uresničujejo v okviru delovnih procesov Stanovanjskega sklada RS. Na nacionalni in mednarodni ravni je in bo prepoznaven po strokovnem delovanju in spodbujanju kakovostne gradnje stanovanj, s katerimi rešuje stanovanjsko vprašanje vseh skupin prebivalstva.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad

Poljanska cesta 31, P.P. 2044
1000 Ljubljana

Slovenija

Tel. +386 (1) 4710 500

W: www.ssrs.si

e-mail: ssrsinfo@ssrs.si

Tajništvo direktorja: tajnistvo@ssrs.si