Skupaj arhitekti

Skupaj arhitekti, Meta Kutin in Tomaž Ebenšpanger kot tim od leta 2011 združujeta socialen posluh in željo po odkrivanju lepega. Poleg projektiranja stanovanjske arhitekture se ukvarjata tudi z izobraževanjem otrok in odraslih. Gojita naklonjenost participatornemu načinu projektiranja, saj verjameta, da to vodi v visoko kvaliteto bivanja naročnikov po vselitvi. Verjameta, da je arhitektura lahko hkrati racionalna in poetična. Skupaj z naročniki stopata po poti odkrivanja arhitekture, ki poudarja pristnost doživljanja prostora, materialov in avtorskih detajlov.

Skupaj arhitekti, d.o.o.

Zelena ulica 37

9000 Murska Sobota, Slovenia

(studio Ljubljana, Rožna ulica 31, 1000 Ljubljana, Slovenia)

www.skupajarhitekti.com

 

Meta Kutin, univ. dipl. inž. arh.

mk@skupajarhitekti.com

+386 31 327 714

 

Tomaž Ebenšpanger, univ. dipl. inž. arh

te@skupajarhitekti.com

+386 31 415 111