RVA – Robert Veselko

RVA arhitekturna pisarna v sodelovanju z različnimi organizacijami in posamezniki deluje na področju arhitekture, urbanizma in oblikovanja. Naše delo temelji na trajnostnih načelih in socialni odgovornosti. Z vsakim projektom se odzovemo na specifičen lokalni kontekst, ter potrebe naročnika in prostora. V naših projektih dajemo poseben pomen intenzivnemu sodelovanju z naročnikom, uporabi lokalnih materialov in rešitvam za smotrno uporabo energije. Mnogo naših projektov je cenovno dostopnih, ker globoko verjamemo, da dobra arhitektura ni razkošje, ampak proces, pri katerem s premišljenimi rešitvami iz manj izluščimo več.

RVA

ROBERT VESELKO univ.dipl.inž.arh.

Gosposka ulica 28

SI-2000 Maribor

robert@rva.si

tel. +386 40 290 250

fax. +386 2 624 0376

skype. robert.veselko