Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – Direktorat za lesarstvo

Direktorat za lesarstvo, ki ga je ustanovila vlada leta 2015, deluje pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Vlada RS je že leta 2012 sprejela Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020, s promocijskim sloganom »Les je lep«. Dokument opredeljuje les kot strateško surovino Slovenije. Akcijski načrt na podlagi analize stanja določa cilje, ukrepe, kazalnike in roke za intenziviranje gospodarjenja z gozdovi ter za oživitev in razvoj predelave lesa in energetske uporabe njegovih ostankov.

Slovenija je dežela gozdov. Lesno bogastvo predstavlja neizmerno priložnost za preusmeritev na energetsko varčno in okolju prijazno industrijo. Oživitev lesne industrije je eden od ukrepov vlade za rast gospodarstva. Na tem področju so potrebne sistemske spremembe, ki bodo omogočile oživitev celotne verige, od gozda, žage do gradbene in pohištvene industrije.

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Direktorat za lesarstvo

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
Jože Prikeržnik, generalni direktor

T:+386 1 400 36 83

www.mgrt.gov.si

E: gp.mgrt@gov.si