M atelje

Atelje deluje na področju notranjega načrtovanja bivanjskih in poslovnih prostorov, celostnega opremljanja ter vodenja notranjih obrtniških del. Vodilo ateljeja je naročniku nuditi idejno, kreativno in tehnično podporo v vseh fazah notranjega opremljanja. Stremimo k razmisleku, kaj želimo z intervencijo v prostoru doseči, zato je jasno zastavljen cilj izhodišče vsakega načrtovanja. Skrbno se posvetimo funkciji in jasno izraženemu konceptu, ki ne kriči in je lepo berljiv. Z zavedanjem, da je realizacija projektov ključnega pomena, smo si tekom let na podlagi izkušenj zagotovili kakovosten in zanesljiv krog izvajalcev. Tako naročniku z enotno koordinacijo in nadzorom prikrajšamo marsikatero skrb.

M atelje

Matic Treven, ustanovitelj in kreativni vodja

 

Tržaška cesta 8

1360 Vrhnika

www.matelje.si

Email: info@matelje.si

T:  +386 40 772 711