Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (oprema in eksponati v kolibah)