Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je bil ustanovljen leta 1993. Glavni namen Eko sklada je spodbujati razvoj na področju varstva okolja. Je edina specializirana ustanova v Sloveniji, ki zagotavlja finančne podpore za okoljske projekte. Finančno pomoč Eko sklad nudi predvsem preko kreditiranja iz namenskega premoženja in od leta 2008 preko nepovratnih finančnih spodbud. Bistveni prednosti kreditiranja v primerjavi s komercialnimi bankami sta v nižji obrestni meri in daljši dobi odplačila. Spodbude Eko sklada pozitivno vplivajo na davčne prihodke, zmanjšujejo obseg sive ekonomije, odpirajo zelena delovna mesta, prispevajo k trajnostnem razvoju gradbeništva in tudi razvoju uporabe strateških virov, kot je npr. les. Ti učinki so pomemben prispevek v boju proti okoljski krizi na eni strani in proti ekonomski krizi na drugi strani. Z rastjo in raznolikostjo sredstev, ki naj bi bila v prihodnosti zagotovljena Eko skladu, lahko Eko sklad igra pozitivno vlogo na poti v zeleno družbo.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

Slovenija

Tel. +386 (1) 241 48 20

W: www.ekosklad.si

e-mail: ekosklad@ekosklad.si