doc. Robert Potokar

“Odprtost arhitekture strokovni, predvsem pa tudi širši zainteresirani javnosti je pohvala vredno gibanje in možnost, da si lahko ljubitelji arhitekture ogledajo najnovejše arhitekturne stvaritve skozi oči in razlago posameznega avtorja.  S tem obiskovalci dobijo neposreden vpogled v realizirano delo, ki je s komentarji avtorja dodatno obrazloženo. Na dolgi rok tako celotno gibanje OHS pripomore k promociji dobre arhitekture in posredno tudi k izobraževanju ter ozaveščanju širše javnosti o pomenu prostora, prostorskih ureditev in arhitekture.”