Izr. prof. dr. Matjaž Uršič

“Festival Odprte hiše Slovenije najlaže opišemo kot dialektiko notranjega in zunanjega, kot dialektiko, ki se razširja v vprašanja odprtega in zaprtega ter kamor lahko pogledamo le občasno in ob izrednih priložnostih. Z besedami Gastona Bachelarda gre pri vstopu v hišo za več kot analizo fizičnosti in preigravanja estetskih občutij, temveč se pri tem odpira tudi polje ‘fenomenološkega preučevanja vrednot notranjega prostora’, ki odstira odtenke zaščitene intimnosti in vpogleda v življenjske stile določenih družbenih skupin. Ob tem se nezavedno odpira vrsta kompleksnih vprašanj, ki se dotikajo mej javnega in zasebnega, umetnosti in produkcije, ekonomskih vrednosti, razmerij med vključevanjem in izključevanjem ter navsezadnje tudi vprašanj socialnih neenakosti in dostopnosti. Festival OHS združuje navedena razmišljanja in torej ponuja več kot ekskurz, potovanje v prostor, saj se ob tem vrši tudi preizpraševanje lastnih razmišljanj in vrednot o kvalitetnem življenjskem prostoru.”