doc. Darja Matjašec

“OHS je pri nas dobrodošel festival, saj spreminja zavest o kulturi bivanja in nasploh o prostorski kulturi. Spreminja jo na bolje, saj je njegov namen promocija kakovostnih ureditev zelenih površin, odprtega grajenega prostora in stavb. Skozi aktivnosti, ki se izvajajo v času festivala in izven njega, se povezujemo znotraj stroke (krajinski arhitekti, urbanisti in arhitekti), kot stroka pa se tudi povezujemo z uporabniki in naročniki. Tovrstnega povezovanja namreč primanjkuje. V času festivala se tako prostorska kultura neposredno dotakne vseh udeležencev, še posebej obiskovalcev, o festivalu pa poročajo tudi mediji. Skozi festival se tako v najširšem možnem kontekstu zavemo, da kakovostno oblikovanje našega prostora ustvarja večji družbeni učinek.”