Ana Kreč

“Festival OHS ljudem predstavi kvalitetno arhitekturo na najboljši možen način – tako, da ljudi povabi k vstopu vanjo, kjer se lahko sprehodijo, usedejo, opazijo skrbno načrtovan lom svetlobe na steni, uokvirjen pogled na izbrano vizuro v daljavi, prijeten zvok ambienta ter občutijo teksturo raznolikih materialov, ki so natančno izbrani in detajlirani.
Le na tak način – torej 1:1, se da arhitekturo doživeti in doumeti v vsem njenem bistvu.”