zdravstveni

ZDAD Oddelek za fizioterapijo in rehabilitacijsko medicino

Novi objekt oddelka za fizioterapijo in rehabilitacijsko medicino je dozidava k obstoječemu objektu. Zasnova novega objekta izhaja iz upoštevanja gosto grajenega mestnega kareja med Vošnjakovo, Partizansko, Sodno in Ulico talcev, ki ga odlikuje kakovosten urbanistični razvoj in kakovostna arhitektura zgodnjega in poznega modernizma. Zato so umestitev objekta v odprt prostor med obstoječe stavbe, višina objekta in oblikovanje fasade oblikovani vizualno podrejeno okoliškim stavbam. Notranjost novega objekta je prilagojena kriterijem, ki upoštevajo funkcionalne in oblikovne principe sodobne zdravstvene dejavnosti. Prav tako pa notranjost odlikujeta svežina in grafično oblikovanje, ki popestrita zdravstvene vsebine.

 

 

Pediatrična ambulanta Polhek

Naročnik, Občina Gorenja vas – Poljane, je želel prenoviti otroško ambulanto v starem delu Zdravstvenega doma Gorenja vas v povsem enakih gabaritih, kot jih je imela obstoječa, ki ni omogočala najboljših pogojev za delo pediatrinje in medicinskih sester, pacientom in njihovim staršem pa ni nudila ustrezne zasebnosti.

Smiselno načrtovana oprema nove delovne prostore naredi uporabnejše in racionalnejše, umirjeni barvni toni poskrbijo za dobro počutje uporabnikov, zeleni in oranžni detajli pa prostor popestrijo in dajejo protiutež čutnim in nežnim ilustracijam Nine Štajner, ki krasijo stene ambulantnih prostorov in pričarajo prostoru toplino.

Zdravstvene ambulante Gorenja vas

Zasnova nove zdravstvene ambulante temelji na dejstvu, da morajo biti vsi prostori zobozdravstvenih in splošno medicinskih prostorov naravno osvetljeni in prezračevani. Temu izhodišču je sledila konstrukcijska logika, ki omogoča prosto oziroma prilagodljivo umeščanje točno določenih dimenzij prostorov, podanih s strani naročnika. Na tak način je obravnavana tudi fasada objekta, ki je po eni strani konstrukcijski, po drugi strani pa tudi instalacijski element, ki omogoča fleksibilno in naročnikom prilagojeno uporabo prostorov.

Zasebna ortodontska ordinacija Orto MG

Ordinacija je oblikovana in opremljena tako, da skuša pacientom zagotoviti čim manj dolgočasno in mučno izkušnjo, tako med čakanjem kot tudi na zobozdravniškem stolu. Leseni detajli ter premišljeno izbrani kosi pohištva (luči, stoli in gugalnica) v sprejemnici, ki niso običajni v ordinacijah, v prostor vnašajo toplino in igrivost. Pri prenovi so bili ohranjeni obokani stropovi v sprejemnici in ordinaciji, kjer so dekorirani s sodobno grafiko, ki pritegne pogled sedečega pacienta. Sprejemnico in ordinacijo vizualno povezuje velika osvetljena omara, ki ustvarja večji učinek globine prostora.

Novogradnja enostanovanjske hiše

Projekt obravnava novogradnjo enodružinske hiše K+P+1. Objekt je zasnovan v sistemu toplotno izolativnih AB sten ICF JUBHome in AB temeljno ploščo JUBHome BASE. Streha je dvokapna, naklon 35° ( opečna, temno siva). Stavbno pohištvo ALU-les. Fasada kontaktna- bel, temno siva z bleščicami. Projekt je v izgradnji, predviden rok izvedbe je marec 2017.

Hiša Hospic

Lokacija za novo hišo Hospica je utesnjena pod strmim pobočjem Golovca in ob prometni Hradeckega cesti. Hiša je postavljena ob rob parcele in prislonjena ob breg, da ohrani kar največ prostora za dvorišče. Ima skoraj kvadraten tloris z osrednjim komunikacijskim jedrom. Vsi prostori, namenjeni bolnikom, uslužbencem, obiskovalcem in izobraževanju, so razporejeni po obodu in imajo velika do tal segajoča okna z lepimi pogledi. Zgradba je prepoznavna in daje po besedah arhitektov občutek varnosti, kot velika kmečka peč.

Center starejših Hodoš

Center starejših stoji v središču vasi Hodoš. Skupaj s šolo in občino ustvarja dogajanje v kraju, saj je poleg bivalnih sob predviden tudi skupni program, namenjen zunanjim uporabnikom. Objekt se drži tradicionalne vaške razporeditve prostorov v L z notranjim atrijem. Streha je nagnjena tako, da je na sončni strani višja, z valovitostjo pa spominja na okoliško pokrajino. Okna so usmerjena proti najbolj zanimivim pogledom.

 

 

Univerzitetni klinični center Ljubljana

Ljubljanski Univerzitetni klinični center je bil zgrajen kot največji in najsodobnejši bolnišnični kompleks v tedanji Jugoslaviji. Zasnova je sledila kompleksnim funkcionalnim in vsebinskim zahtevam medicinskih dejavnosti; obenem je morala upoštevati že zgrajene stavbe. Arhitekt Kristl je v oblikovanju stavb izhajal tudi iz misli o prijetnem in humanem okolju v okviru sicer strogih higienskih in funkcionalnih standardov. (vir: arhitekturni-vodnik.org).

Stomatološka ordinacija Stamboldžioski

Ordinacija je zasnovana kot prizidek k stanovanjski stavbi, a oblikovno precej odstopa od obstoječega objekta. Zaradi zahtevane velikosti prizidka, ki po tlorisnih gabaritih več kot podvaja površino osnovne hiše, raje kot z obstoječo hišo išče odnos z naravno krajino v katerega je umeščen. Ker se objekt prilagaja naklonu terena, je prizidek delno vkopan, kar kljub ekspresivnemu izrazu zmanjša njegovo vizualno prisotnost v stanovanjskem okolišu. Občutno pa zmanjša tudi porabo energije potrebne za ogrevanje in hlajenje.

Prizidek domu upokojencev Šmarje pri Jelšah

Prizidek Doma upokojencev v Šmarju pri Jelšah po obliki sledi obstoječi stavbi, lesena fasada pa mu daje vzdušje domačnosti. Novi del doma ima devet novih postelj za oskrbovance in dvorano za družabna srečanja, na vrhu pa je terasa z rožnim vrtom.