poslovni

Zavarovalnica Triglav

Stavbo zavarovalnice je Jože Plečnik zasnoval tako, da se z vogalnim vhodom obrača proti železniški postaji. V spodnjih nadstropjih so bili poslovni prostori, v gornjih najemna stanovanja, kar je Plečnik nakazal tudi z različno obdelavo fasade. Z enotno obravnavo fasade in s poenotenjem pritličja z mezzaninom je arhitekt ustvaril podobo veličastne mestne palače. Fasadni plašč z nizom opečnih stebrov teče prek vogala, stebri pa so optično korigirani tako, da so spodaj ožji kot zgoraj. Atika je okrašena z atlanti, ki držijo trak, simbol solidarnosti. Stavbni vogal ni pod pravim kotom, saj se ulici sekata pod ostrim kotom. Da bi to nepravilnost zakril, je Plečnik pri vhodu v stavbo oblikoval okroglo vežo, nepravilno tlorisno obliko pa rešil na stopnišču, kjer je s trapezno obliko ustvaril poseben prostorski učinek. V nasprotju z ulično stranjo je dvoriščna fasada oblikovana skrajno racionalno, z mrežo zunanjih hodnikov. (Vir: www.mao.si)

Ogled bo vodil arhitekt Andrej Hrausky.

http://www.mao.si/Upload/file/PlecnikovaLjubljana.pdf

Poslovni prostori OSI

Poslovni prostori IT podjetja na Rudniku v Ljubljani so zasnovani na esenci prostora – naravi dela.

Izhodišče zasnove je tako preplet zbranega individualnega dela in dinamičnih srečanj delovne ekipe, ki se odvijajo hkrati. Preplet se odraža v tlorisni zasnovi, ki okoli transparentne sejne sobe v središču prostora niza delovna mesta v separejih, ki se po potrebi lahko zaprejo in narekujejo dinamiko posameznika in skupine. Vizualna povezanost prostora in premišljena osvetlitev ponujata številne scenarije in soustvarjata odlično počutje.

Avtomatizirana poslovalnica Čopova, Pošta Slovenije

Pri prenovi zaščitenega objekta, oblikovanega v italijansko renesančnem slogu iz 19. stoletja, smo imeli BAAM arhitekti na eni strani bogat interier, kakršnih je v Sloveniji izredno malo, na drugi strani pa navodila Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije: “Strop, stene in tla pustite nedotaknjene ter nikakor ne zastirajte obstoječe arhitekture.” Naročnikova želja je bila, da vzpostavi moderno avtomatizirano poslovalnico in prodajalno butičnih izdelkov. Tako je nastala sodobna in ponosna arhitekturna rešitev, ki poudarja obstoječ ambient ter vzpostavlja jasen odnos, kaj je novo in kaj staro.

Umestitev moderne, prve avtomatizirane 24/7 poštne poslovalnice v stavbo iz leta 1895 je poseben izziv. Notranjost monumentalne italijanske renesančne arhitekture in na drugi strani postmodernega sloga barvnega pohištva je potrebovala drugačen odgovor. Ločevanje od teatralnega ozadja obstoječe arhitekture je doseženo z vizualnim kontrastom mogočnega enobarvnega pohištva, ki upošteva klasično geometrijo prostora ter se umika stebrom, da jih ne zakriva. Pri tem so avtomati in uporabna stranica pohištva umaknjeni na stran, da ima uporabnik pregled nad prostorom. Pri tem pa fokus prostora ostajata arhitektura in oprema. Igra močnih in tankih volumnov je združena pod velikima krožnicama, ki osvetljujeta ter poudarjata obstoječo arhitekturo štukatur, barv in členjenih balkonov.

Novo je sodobno, spoštljivo ter monumentalno.

Poslovni prostori podjetja Grad

Podjetje Grad d.d. se je leta 2015 odločilo preurediti poslovno stavbo na Viču. Celovita prenova je vključevala tako prostorsko prenovo kot novo grafično podobo podjetja, ki je hkrati tudi zgodovinski zapis njegovega razvoja. Oblikovanje sodobnih poslovnih prostorov je težilo k funkcionalni izčiščenosti prostora in ureditvi prijetnega delovnega ambienta, ki ustvarja posebna in osebna delovna mesta.

Poslovni prostori v Ljubljani

Za IT podjetje Mobik d.o.o. smo v novem poslovnem objektu Imparo ob južni ljubljanski obvoznici uredili dve med seboj ločeni in povezani krili poslovnih prostorov, namenjenih upravi in razvoju. Posebnost prostorov je penthouse situacija s prostornima terasama, trojno orientacijo in 180° razgledi na okoliško industrijsko krajino in v nadaljevanju na Kamniške Alpe. Podjetje ima zelo visoke tehnične zahteve in deluje v režimu 24/7. Kljub zelo hierarhični naravi dela nam je v podjetju uspelo organizirati odprti tip pisarn z delovnimi otoki, tretjino notranje površine pa smo namenili neformalni komunikaciji in druženju, kar se ujema s potrebami mlade delovne ekipe. Uspešnost zasnove odprtega tlorisa podjetja, ki pri svojem delu uporablja vse mogoče komunikacijske medije, se izkaže zlasti v akustični zasebnosti.

Studio – Prostor kulture bivanja

Studio predstavlja odprt prostor, namenjen splošni javnosti, ki jo zanima kultura bivanja in tematika urejanja prostora. Je večnamenski prostor, ki lahko deluje kot studio, projektivni biro, predavalnica ter prostor za različne dogodke. Razdeljen je na vhodni del (dnevno sobo), ki je namenjen sproščenemu druženju oz. čakalnici, ter osrednji večnamenski del, ki se po potrebi spremeni iz pisarne v predavalnico.

Sladka hiša

V starem kamnitem skladišču je postalo poslovanje podjetja, ki ponuja proizvode in storitve na področju sladoledarstva in slaščičarstva, preveč utesnjeno. Zato se je vodstvo podjetja odločilo urediti in nadgraditi obstoječe prostore. Mogočni obstoječi stavbni masi je bil v prenovi dodan lahkoten volumen vetrolova. Ob peskanju obodnih sten se je postopoma pokazala zanimiva struktura kamnitih zidov, ki so bili restavrirani tako, da so postali sestavni del prenovljenega interjerja. Za sklopom pisarn je urejena laboratorijska kuhinja, kjer potekajo slaščičarske delavnice. V galeriji pod vidnim ostrešjem pa je razstavni prostor podjetja.

Promocijsko kongresni center Pr Nanetovih

Hiša je etnološka dediščina lokalnega značaja. Bila je zgrajena v prvi polovici 19. stoletja, nato večkrat predelana, dozidana, nazadnje prepuščena razpadanju. S prenovo je poudarjeno ljudsko stavbarstvo premožnejšega sloja lokalnega prebivalstva, kar odraža velikost objekta, drugačna razporeditev, detajli, predvsem pa poslikave vseh bivanjsko uporabnih prostorov. Ob določanju kvalitet objekta je bila izpostavljena predvsem želja po ohranitvi duha in vzdušja različnih obdobij z najkvalitetnejšimi elementi, ki dajejo objektu značaj.

Kompleks Situla

Stanovanjsko poslovni kompleks Situla je del širše zasnove Potniškega centra Ljubljana. Kompleks se v dolgi, ozki potezi razteza med Vilharjevo cesto in železniško postajo. Pod stavbo je 830 parkirnih mest in tehnični prostori, v spodnjem pritličnem delu trgovski center in javno parkirišče, nad njima je visoko pritličje z vhodno ploščadjo, pasažo in trgovskimi lokali ter dve nadstropji s poslovnimi prostori in fitnes centrom. Kompleks ima dva stanovanjska stolpiča z 226 stanovanji. Vse stanovanjske etaže imajo po celotnem obodu objekta pokrito zunanjo teraso, ki omogoča širitev bivalnih prostorov v zunanjost ter maksimalno uživanje stanovanja s panoramskimi pogledi na vse strani mesta.

Studio Miklavc

Zgradba je načrtovana kot pisarna, delavnica in showroom za oblikovalski studio. Umeščena je na neizkoriščen severni del parcele stanovanjske hiše in je skoraj v celoti vkopana pod nivo okolice. Umestitev v stanovanjsko naselje je zato dokaj neopazna. Studio je ločen od stanovanjske hiše z atrijem. Stene studia so iz vidnega armiranega betona, streha je zelena. Južna fasada proti atriju je steklena s pločevinastimi detajli. Interier je zasnovan fleksibilno za različne potrebe studia.