nagrajeni

Sotelia

Wellness Hotel Sotelia stoji med dvema starejšima hoteloma. Glavna skrb pri načrtovanju je bila izogniti se ogromni stavbni masi, predlagani v projektni nalogi, ki bi v celoti prekinila še zadnji stik z gozdom v ozadju. Zato je volumen hotela razbit na manjše dele, razporejene na različnih višinah, in se prilega pobočju. Vzorec na fasadi z lesenimi lamelami povzema vzorec gozda v ozadju.

 

 

 

Hiša Vrhe

Hiša Vrhe predstavlja izjemno kakovostno arhitekturno prenovo, ki povezuje kulturno krajino in stavbno dediščino s sodobno bivalno kulturo. Izpostavlja izredno pomemben vidik okoljske etike v povezavi ponovne rabe lokalnega materiala z revitalizacijo obstoječe stavbe. Zapuščen koroški skedenj, star več kot pol stoletja, je bil v celoti razstavljen. Skrbno pregledan, očiščen in zaščiten skelet je bil uporabljen za konstrukcijski obod novogradnje, znotraj katere je umeščen sodobni del objekta »Paviljon v kozolcu«. Hiša Vrhe predstavlja celovit trajnostni pristop, ki temelji na skrbnem načrtovanju, uporabi tradicionalnih lokalnih materialov in virov, energetski učinkovitosti in smiselni zasnovi objekta, ki je neposredno povezana z zahtevno naravno krajino. Ima lastno vodno zajetje s čisto pitno vodo, zbiranje deževnice v zalogovniku ter peč na leseno biomaso. K celoviti zasnovi objekta je veliko pripomoglo tudi zavedanje uporabnika oziroma investitorja o vrednotah neokrnjenega tradicionalnega naravnega okolja.

Hiša stoji v Slovenj Gradcu.

Hiša Raduha – veža gostilne

Veža stare gostilne je bila pred prenovo temačna in razdeljena v več majhnih, ozkih prostorov. S preureditvijo v odprt prostor z različnimi odprtinami je postala veliko privlačnejša. Posebno dodano vrednost predstavlja prehodni prostor za druženje ob kaminu in poslušanju glasbe. Naravni materiali, barvna kompozicija naravnih tonov, odprto ognjišče in vodnjak poudarjajo občutek domačnosti. Pozorno oblikovani detajli in kombinacija starinskega pohištva z urbanimi posegi ponazarjajo bogato tradicijo lastnikov in njihovo energijo za prihodnost.


V BLIŽINI PRIPOROČAMO
Hiša Raduha: Štala – apartmaji, Kozolec, Hišice v krošnjah.

Športna dvorana Stopiče

Športna dvorana Stopiče je projekt pridobljen na javnem natečaju. Je primer uspešnega vključevanja velikega objekta v majhno vaško jedro. Športne dvorane so praviloma grajene z omejenimi sredstvi in redko predstavljajo arhitekturni presežek. Njihovo velikost narekujejo predpisi o velikosti površin, zato se večinoma kažejo kot preprosti volumni. V Stopičah je dvorana prizidek obstoječe osnovne šole sredi vasi. Zaradi padca terena je dvorana delno vkopala in s tem znižana. Južna fasada ob cesti, je prilagojena cestnemu zavoju in v stavbni okvir vključuje pločnik in posredno tudi avtobusno postajo. S tem ima stavba razbito monotonost velikega volumna in oblikovano potrebno dinamiko.

 

Urbane ureditve na Bledu

Sprehod po Bledu bo vodil blejski župan Janez Fajfar. Prikazana bo celovita ureditev blejske veslaške infrastrukture: Sodniški stolp in ureditev male Zake (Miha Kajzelj, Sandra Banfi, Iztok Lemanjič, Iztok Kavčič, 2010) in Tribune ciljne regatne arene v Veliki Zaki (Aleš Žnidaršič, Katja Žlajpah, Primož Grabnar/Multiplan, 2010), poleg tega pa tudi Pot na Blejski grad (Matej Kučina, Urban Švegl, Eva Prosen / Bruto, 2011).

Vila Beli dvor in vrt

Vrt ob vili Beli Dvor se nahaja na pretežno strmem terenu, ki ga pokriva gozd. Poti in kamnoseški detajli pričajo o zgodovinski doživljajski vrednosti območja. Na eni strani se odpirajo izjemni pogledi na Blejsko jezero, na drugi pa strmo, z gozdom pokrito območje skriva zanimive ambientalne vrednosti z že obstoječo stražarnico, zbirališči za vodo in reliefnimi uravnavami. Nova ureditev ohranja in nadgrajuje obstoječe ambientalne kakovosti.

Poslovno skladiščni objekt Ekoprodukt

Poslovni objekt s svojo zasnovo in podobo jasno izkazuje dejavnost podjetja in njegovo zavezanost naravnim in ekološkim lastnostim. Čista arhitektura, značilna za industrijsko-poslovne stavbe, dosledno kaže na izjemne ekološke možnosti tovrstnih objektov. Temeljna lesena konstrukcija iz masivnih lesenih križno lepljenih plošč v kombinaciji z jeklenimi elementi in fasado kreativno ponazarja drevesna debla in tako izraža vir surovin, ki jih podjetje trži. Toplotna izolacija iz ekoloških materialov, strešna folija iz reciklirane gume in majhna poraba energije podkrepijo izpolnjevanje ekoloških in ekonomskih meril, značilnih za trajnostne stavbe.

 

Muzej slovenskih filmskih igralcev

Muzej slovenskih filmskih igralcev v Divači je urejen v stari kraški domačiji, domu igralke Ite Rine. Žlahtna kraška hiša, je bila v sodelovanju s konservatorsko stroko v celoti restavrirana in ostaja dominantni objekt kompleksa. Nekoč močno poškodovani in delno porušeni gospodarski poslopji pa sta postali glavna razstavna objekta muzeja. Bivši hlev je višinsko razdeljen z novo, na nosilce obešeno, zanimivo oblikovano stropno konstrukcijo, ki je občutljivo položena na stare zidove.

 

Bivak pod Grintovcem

Bivak se nahaja v Kamniških Alpah na Velikih podih pod Grintovcem na gorski planoti 2080 m nad morjem kot orientir v obsežni in nepregledni kraški pokrajini. Je ves čas odprto in brezplačno zavetišče za gornike. Zasnova upošteva vse zahteve alpinske gradnje – dobra izolacija, minimalni poseg v pokrajini in minimalna teža objekta, ki je bil na svoje mesto pripeljan s helikopterjem.

Razširitev in obnova Mestnega muzeja

Auerspergova palača, ena najpomembnejših predbaročnih zgradb v Ljubljani, je preurejena v sodoben, do obiskovalca prijazen muzej. Prenova je zadržala značaj srednjeveške meščanske palače, jo očistila dodatkov, minimalni posegi pa poudarijo in ohranijo njeno obstoječo strukturo. Arheološke najdbe pod notranjim dvoriščem so prikazane in situ. Muzej je razširjen v dvorišče s pohodno streho, ki se v spirali vzdigne s tal do prvega nadstropja. Zaradi pomanjkanja sredstev prenova ni bila dokončana v celoti.