infrastrukturni

NC Planica – Osrednji objekt

Osrednja stavba NC Planica je umeščena v težišče skakalnega in tekaškega dela nordijskega centra. Vkopani del s trietažno večnamensko dvorano je najvišja terasa terena ob poti v Tamar.  Na strehi dvorane sta smučarski stadion in nogometno igrišče. Koncentrična arhitektura nadzemnega dela stavbe povezuje naravne in kulturne prvine prostora.  V vhodni avli sta horizontalni in vertikalni vetrovnik, interaktivna razstava v gornjih etažah pa se zaključi s paviljonom na panoramski strehi.


Ogled poteka skupaj z ogledom Nordijskega centra Planica.


Zbirno mesto: pred osrednjim objektom.

Ribiško pristanišče Strunjan

Projekt ureditve ribiškega pristanišča Strunjan obsega rekonstrukcijo mandrača (12 novih privezov), skalometa, poglobitev plovnega koridorja, umestitev objektov za potrebe ribištva in marikulture (ledomat, ekološki otok, skladiščenje opreme) ter zasnovo večnamenske javno-tehnološke ploščadi. Geometrija celotne ureditve izhaja iz strukture solinarskih polj. Osrednjo ploščad preči sprehajalna pot (lungomare), zato je njena ureditev v celoti orientirana na odprto morje. Vzhodni del je zasnovan kot tehnološki del, kjer so trije enostavni objekti vizualno povezani z instalacijo robustnih prostostoječih okvirjev in predstavljajo območje odlaganja ribiške opreme. Objekti so medsebojno razmaknjeni, da dosežemo vizualno transparentnost in dematerializacijo stavbne mase.

Servisni objekt ribogojnice Tolmin

Nova ribogojnica stoji na desnem bregu Tolminke, tik ob lagunski čistilni napravi, pred sotočjem Tolminke in Soče. Strmo nagnjen teren nudi pogled na objekt in bazene z dovozne ceste, ki je nad objekti speljana po dvignjenem naravnem platoju, med omenjenima rekama. Specifičen teren je kot naravna danost botroval tlorisno volumenski zasnovi objekta, ki z vrha spominja na ribo, repeticija lomljenih streh pa na valovanje vode. 14 pokritih pretočnih bazenov je namenjenih gojenju soške postrvi, lipana in šarenke. V servisno predelovalnem objektu so prostori za skladiščenje hrane, servisni in pisarniški prostori delavcev in prostori za predelavo rib.

Nordijski center Planica

Nordijski center Planica je državni projekt, ki vključuje prenovo obstoječega skakalnega centra in nov tekaški center. Projekt je bil izbran na javnem državnem natečaju. Novi kompleks bo omogočil organizacijo mednarodnih tekmovanj na najvišjem nivoju z vidika količine obiskovalcev in z vidika organizacijske logistike s sočasno izvedbo tekem smučarskih skokov in teka na smučeh. Med zahtevnejšimi posegi pri prenovi sta obnova stare Bloudkove velikanke in letalnice bratov Gorišek. Objekta sta zaščitena kot tehnična dediščina, a ju je potrebno zaradi sedanjih standardov FIS preoblikovati oziroma povečati. Novi projekt se Bloudkovi inženirski žilici in inovativnosti postavlja ob bok z drznimi konstrukcijskimi rešitvami in oblikami.


Zbirno mesto: pred osrednjim objektom.


Ogled vključuje sprehod po terenu, zato pridite primerno obuti!

Vožnja s sedežnico, ki je del ogleda, je plačljiva. Vozovnice se kupijo v osrednjem objektu.

 

NC Planica – Servisni objekt Čaplja

Objekt Čaplja tvori operativno središče skakalnega dela NC Planice. Združuje tehnične funkcije, spodnji postaji sedežnice in poševnega dvigala ter zagotovlja vse pogoje za treninge. Vkopana baza se preko tribun spušča k doskočiščem skakalnic. Enokapna streha prekriva tudi del odprtega platoja parterja in žičniško infrastrukturo. Efekt lebdeče strehe, ki s svojim naklonom sledi prevoju terena iz doline v pobočje, se ob vrhu skakalnic ponovi nad ogrevalnima objektoma.


Ogledi Nordijskega centra PlanicaNC Planica – Osrednji objekt in NC Planica – Servisni objekt Čaplja bodo potekali en za drugim.


Zbirno mesto: pred osrednjim objektom.

RCERO Ljubljana

Ljubljanski regijski center za ravnanje z odpadki (RCERO Ljubljana) je največji kohezijski projekt s področja okolja v državi. Delovati je začel konec leta 2015 in skrbi za odpadke tretjine Slovenije. Regijski center sestavljajo razširjeno odlagališče, čistilna naprava za izcedne vode in objekti za predelavo odpadkov. Tovarna za predelavo odpadkov, kot RCERU poljudno rečemo, uporablja najsodobnejšo trajnostno tehnologijo za ravnanje z odpadki v evropskem merilu ter zagotavlja zelena delovna mesta. Ključni del regijskega centra so trije objekti, v katerih poteka mehansko-biološka obdelava odpadkov.


Ob ogledu si ogledamo tudi Zasnovo šestih točk upravne stavbe RCERO.

Termoelektrarna Toplarna Ljubljana

Ljubljanska toplarna (Energetika Ljubljana) s toploto oskrbuje največji daljinski sistem ogrevanja v Sloveniji. Toplarna – enota TE-TOL pokriva več kot 90 odstotkov potreb po ogrevni toploti v sistemu daljinskega ogrevanja Ljubljane, kar predstavlja približno 50 odstotkov potreb po toplotni energiji v sistemu daljinskega ogrevanja Slovenije.

 

Poslovilni objekt Zgornji Tuhinj

Staro, v dva nivoja razdeljeno pokopališče leži na obrobju vasi Zgornji Tuhinj in je dostopno po razgledni poti, ki poteka po pobočju hriba s koncem na grebenu. Na mestu, kjer so stale dotrajane vežice, je postavljen sodoben lesen poslovilni objekt v obliki enotnega volumna. Osrednji prostor predstavlja tretjino objekta, medtem ko sta drugi dve tretjini namenjeni vežicama s servisnim programom.

Most za pešce in kolesarje

Novi most povezuje sprehajalno pot ob nabrežju Krke z osnovno šolo na nasprotni strani. Most se na desnem bregu podaljša na kopno in prevzame značilnosti poti po suhem. Mehka linija poti na obrežni ravnici se prevesi v geometrijo togih jeklenih nosilcev. Zalomi ravnih elementov most točkovno razširijo in ustvarijo prostore za postanek. Lesene skale, navaljene na sredino mostu, spomnijo na prvinsko obliko prehoda čez vodo, sprehajalcem pa omogočajo posedanje in poležavanje.

Vodarna Frankolovo

Vodarne zagotavljajo neprekinjeno distribucijo pitne vode. Danes so to visokotehnološki objekti s filtrnimi, dezinfekcijskimi in ultrafiltracijskimi napravami. Stavba, v kateri potekajo tehnološki procesi, mora biti premišljeno zgrajena ob vodnem viru, obenem pa izkazovati zaupanja vredno podobo. Vodarna Frankolovo stoji v zapuščenem kamnolomu. Sorazmerno velik objekt s prepogibom dobi videz dveh spojenih enot, lesen fasadni ovoj pa objekt po višini razdeli na tri pasove.