Zasavska in Spodnjesavska

Turistično rekreacijski center Savus

Objekt programsko združuje turistično informacijski center (TIC), prostore za splavarjenje in veslanje ter manjšo restavracijo. Umeščen je na rob platoja nad manjšim zalivom tik pod izlivom potoka Sopote v Savo. Zasnovan je kot delno zastekljen in delno z leseno fasado zaprt paviljonski objekt, ki se tlorisno prilagaja robu zaliva. Na jugovzhodni strani objekta je lesena terasa, ki se dopolnjuje z lesenimi pomoli v zalivu pod njim.

Stanovanjska hiša Trebče

Kozjansko velja za razmeroma malo znano regijo Slovenije, ki jo odlikujejo živahna topografija, pestra kulturna krajina in gostoljubje prebivalcev. Stanovanjska hiša, ki je v prvi vrsti namenjena oddihu ob koncu tedna, je zgrajena na mestu dotrajane in zaradi naknadnih dozidav močno preoblikovane stare kmečke domačije. S postavitvijo dveh novih objektov se ohranja izvorna umestitev stavb, to je pravokotne smeri slemen ostrešij, ki pahljačasto nakazujejo smer proti globeli na jugozahodni strani parcele.

Bivanje je ločeno na dva dela, v manjši stavbi je kopalnica s savno, večja pa je organizirana okoli osrednjega dvovišinskega prostora, ki združuje pripravo hrane, obedovanje, druženje in spanje na galeriji. Pri zasnovi in gradnji so bila strogo spoštovana načela uporabe lokalnega nabora materialov in delovne sile. Vsi glavni izvajalci so domačini, med uporabljenimi materiali pa ni bitumna, plastike, ekspandiranega polistirena, mavčno kartonskih plošč, umetnih mas in umetnih veziv. Fasada je ometana z naravnim ometom iz lokalnega peska, apna in belega cementa. Na podoben način so oblikovani tudi drugi detajli, izhajajoč iz prvinske uporabe materiala in tehnologije.

Hiša je arhitekturni preizkus sinteze načrtnega omejevanja virov, sredstev in tehnologije z namenom iskanja in prepoznavanja razvojnih možnosti temeljnih načel regionalne arhitekture.

Hiša stoji v Bistrici ob Sotli.

Visoko učinkovita nizkoenergijska hiša MODERN

Hiša MODERN, ki stoji v Krškem, predstavlja Marlesov odličen primer arhitekturno optimalno zasnovane hiše, ki jo odlikujejo visoka funkcionalnost, bivalno ugodje in vrhunska izvedbena tehnologija. Uporaba najkakovostnejših naravnih materialov in gradnja v visoko učinkovitem nizkoenergijskem oz. pasivnem standardu so tiste odlike, ki kupcem te dovršene hiše z značajem zagotavljajo varen in zanesljiv nakup energijsko varčnega doma s certificirano tehnologijo.

 

In, Ali

Na parceli je včasih stala kmetija, ki jo je bilo treba zaradi dotrajanosti porušiti. Njeno postavitev ohranja nova hiša, ki izkorišča naklon terena, v katerega je deloma vkopana, deloma pa je nanj položena. Fasada hiše posnema vzorec kozolca. Etaži sta zamaknjeni, tako da je na eni strani nastal nadstrešek, na drugi pa svetloba prodira v spodnje nadstropje.

Poslovno zdravstvena stavba Glasmaher

Nova poslovno-zdravstvena stavba je prva poslovna nizkoenergijska stavba v Brežicah. Zgrajena je na križišču petih ulic in predstavlja vrtišče novega poslovnega dela mesta. Z različnimi etažnimi gabariti sledi linijam v prostoru in hkrati nakazuje umestitev različnih vsebin v objektu. Pritličje je namenjeno optiki, prvo nadstropje oftalmološkim ordinacijam, drugo nadstropje zobozdravstvenim ordinacijam, tretje pa poslovnemu prostoru z veliko strešno teraso. Členjenost fasade oblikuje zadržan, a hkrati dinamičen fasadni ovoj poslovne stavbe.

Vrtec Mavrica Brežice

Stavba vrtca poteka ob robovih zazidalnega območja in obdaja centralno igrišče. Objekt je zasnovan kot kontinuirana prostorska zanka, ki se iz severnega igrišča prek široke zelene klančine dvigne na nivo nadstropja ter kot zvezno vzpenjajoča se streha vzhodne, južne in zahodne lamele postopoma zaokroži okrog atrija na nivo strehe 2. nadstropja. V zaključku se izteče kot pergola nadkritega igrišča na strehi objekta. Zasnova vrtca velikosti 4.300 m2 zagotavlja občutek varnosti in povezanosti vseh 20 oddelkov vrtca.

Grad Rajhenburg

Grad Rajhenburg že stoletja dominira na skalnatem pomolu nad reko Savo. S prenovo, ob kateri so sočasno potekale arheološke in stavbne raziskave, so odkrili izjemno pomembne stavbne elemente zlasti iz časa od 12. do sredine 16. stoletja, ki so ohranjeni, obnovljeni in na podlagi materialnih dokazov tudi rekonstruirani obogatili arhitekturo gradu ter nadgradili poznavanje stavbnega razvoja enega najpomembnejših spomenikov grajske arhitekture na Slovenskem, ki danes deluje kot muzejska enota Kulturnega doma Krško.