Podravska

ZDAD Oddelek za fizioterapijo in rehabilitacijsko medicino

Novi objekt oddelka za fizioterapijo in rehabilitacijsko medicino je dozidava k obstoječemu objektu. Zasnova novega objekta izhaja iz upoštevanja gosto grajenega mestnega kareja med Vošnjakovo, Partizansko, Sodno in Ulico talcev, ki ga odlikuje kakovosten urbanistični razvoj in kakovostna arhitektura zgodnjega in poznega modernizma. Zato so umestitev objekta v odprt prostor med obstoječe stavbe, višina objekta in oblikovanje fasade oblikovani vizualno podrejeno okoliškim stavbam. Notranjost novega objekta je prilagojena kriterijem, ki upoštevajo funkcionalne in oblikovne principe sodobne zdravstvene dejavnosti. Prav tako pa notranjost odlikujeta svežina in grafično oblikovanje, ki popestrita zdravstvene vsebine.

 

 

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Koncept prenove mestne palače sloni na premisi, da se stavba “predela” s čim manj posegi. S prenovo so se vzpostavili kvalitetni prostori za izvajanje pedagoškega, znanstveno-raziskovalnega ter umetniškega delovanja, obenem pa so ohranjeni tako prostorska zasnova kot ključni arhitekturni elementi stavbe. Ulična fasada je v celoti ohranjena, edini poseg v fasado predstavlja preureditev nekdanjega servisnega vhoda v vhod razstavišča Hiša arhitekture Maribor s prebojem do visokega pritličja. Dvoriščna fasada stavbe je skoraj v celoti predelana s pridanim sklopom dvigala, galerije ter požarnega stopnišča. Nov ritem fasadnih odprtin v ohranjenem delu dvoriščnega zidu z zaobljenimi vogalnimi linijami nadvišanega stopniščnega jedra ter ritem črnih panelnih plošč požarnega stopnišča diskretno vzpostavlja novodobno podobo. Nova prostorsko-programska zasnova stavbe je prilagojena grajeni strukturi, arhitekturni detajli palače pa se z decentnimi novodobnimi posegi ohranjajo v čim večjem deležu. Nad vhodnim stopniščem so po vertikali v prvi in drugi etaži ter mansardi, ki je v celoti prenovljena, nanizane tri velike predavalnice. Zahodno od vertikalnega niza osrednjih predavalnic so v prvi, drugi in tretji etaži urejene specializirane učilnice oz. predavalnice, vzhodno od njih pa so v pritličju, 1. in 2. etaži ter v mansardi kabineti ter risalnica. Kletna etaža ima v zahodnem traktu urejene delavniške prostore, v vzhodnem pa je urejeno razstavišče (Hiša arhitekture Maribor) ter večnamenski prostor, ki se uporablja po potrebi kot delavnica, prostor za poletne šole, seminarje ali kot dodatno razstavišče.

Pasivna hiša Leska

Pri razvoju koncepta hiše Leska so si ustvarjalci zastavili več vodil, ki so jih v procesu dozorevanja ideje medsebojno usklajevali. Lega, orientacija in oblikovanje hiše ter zunanjih prostorov so zasnovani na podlagi upoštevanja številnih tehničnih zakonitosti ter v skladu s konceptom bioklimatskega načrtovanja. Želja investitorja, ki je hkrati tudi arhitektka hiše, je bilo ustvariti prijeten dom za veliko družino z dinamičnim življenjskim slogom in zagotavljati možnosti prilagajanja prostorov v procesu odraščanja otrok oz. sprememb načina bivanja. Na 330 m2 bivalnih površin v pritličju in nadstropju so oblikovane glavne komunikacijske osi, ki se odpirajo v naravo, ob teh pa so nanizani ambienti za različne namene. Skupni večji prostori so neposredno navezani na zunanje terase in so namenjeni druženju ter skupnim aktivnostim. Manjši individualni prostori zagotavljajo več zasebnosti. Hiša ima 153 m2 kleti za servisne in pomožne prostore, manjši fitnes in posebno glasbeno sobo. Krajinska ureditev je zelo funkcionalna, z enostavnimi potezami ustvarja postopno prehajanje grajenega tkiva k avtohtonemu naravnemu okolju. Hiša in njen zunanji prostor sta zelo dobro povezana in zagotavljata visoko kakovostno bivalno ugodje.

Hiša stoji pri Rušah.

Cerkev sv. Janeza Boska v Mariboru

Ovalna cerkev je hkrati ladja, šotor in kupola. Kupola s svetlobnikom je simbolično zastopnik božjega, stavba okoli nje pa zemeljskega. Kot šotor je cerkev zbirališče vernikov. Kot ladja ima cerkev obod, ki je simbol potovanja skozi morje življenja na zemlji. Robovi ladje so zaprti in zaviti, nad njimi pa se cerkev odpira v nebo. Enotna opečnata fasada, oplemenitena z ornamentom iz glaziranih opek, pokaže posodo cerkvene ladje, položeno v strukturo enonadstropne stavbe celotnega kompleksa.

Vinoteka Böhm

OGLED ZRADI BOLEZNI ODPADE!

Vinska klet Böhm je urejena v prenovljenem prostoru 200 let stare stanovanjske hiše. Ta je bil zaradi vlage precej problematičen, a je bil uspešno saniran. Igra svetlobe poudarja arhitekturo stare kleti in njene nove vsebine.

Opazovalnica za ptice z doživljajskim podestom

Opazovalnica za ptice z doživljajskim podestom je izobraževalni in vzgojni objekt ob Dravinjski učni poti, ki je del vizije razvoja občine Poljčane v smeri izobraževalnega turizma. Osnovna ideja opazovalnice je ustvariti učilnico na prostem z zastrtimi pogledi na naravo, ki jo obdaja. V nizu lesenih lamel, ki so zasnovani kot struktura trstičja ob reki, so interaktivni didaktični pripomočki za učenje skozi igro. Na podestu, ki je dvignjen nad poplavnim poljem reke Dravinje, so tematski vrtiljaki o živalih in rastlinah ob reki, ki se v ritmu vertikal nadaljujejo v opazovalnico za ptice ter zaključijo v namišljeni strugi reke Dravinje. Učenje skozi igro ob prijetnem sprehodu v naravo skuša motivirati otroke in tiste, ki so otroci po srcu, za raziskovanje in opazovanje sveta okoli sebe.

Hiša ZTR1B

Za osnovo vidnih materialov je bil izbran beton, ki omogoča zahtevno konstrukcijsko zasnovo in postane vodilo oblikovanja objekta. Beton se pojavi v več različnih obdelavah in gradacijah. Konstrukcijski beton je zmehčan s peskanim lesenim opažem, na tleh in stropu se pojavi v obliki brušene polirane površine, na fasadi pa kot pran beton. Hiša je tako iskrena v svoji konstrukcijski kot tudi vidni zasnovi. Vsi kovinski deli na fasadi so izdelani iz kortena, ki je prepuščen naravni patini.

 

Prenova upravne stavbe Talum

Upravna zgradba Taluma je delo arhitekta Danila Fürsta iz leta 1954. Prenova temelji na izhodiščih, da je zgradba sama po sebi in kot sestavni del industrijskega kompleksa kvaliteten spomenik povojne arhitekture in jo je vredno ohranjati. Skladno z duhom časa v katerem je nastala predstavlja monumentalen vhod v tovarno. Ena od značilnosti obstoječe zgradbe so bogato oblikovani stropovi. Obstoječe stopnišče je ohranjeno v celoti, zaradi zagotovitve varnosti je spremenjena le ograja. Vsi novi posegi in uporabljeni materiali spoštljivo nadgrajujejo prvotno zasnovo. Prenova pisarniških prostorov je načrtovana v prihodnosti.

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Prenova gradu Hompoš temelji na iskanju sozvočij med starim in novim objektom z materiali, barvno in strukturno nevtralnostjo ter minimalistično interpretacijo zgodovine. Novi objekt je odmaknjen od gradu in mu je v proporcih podrejen. V nasprotju z njegovo monumentalnostjo in zaprtostjo je oblikovan transparentno in vzpostavlja stik med notranjostjo in okoliško naravo. Objekta povezuje enako tlakovanje okolice in skupna ploščad pred zvonikom, kjer prijetno vzdušje daje vodni motiv in učilnica na prostem.

 

Poslovna stavba Menerga

Investitor je želel prepoznavno zgradbo, ki je zasnovana tehnološko napredno in se odlikuje z nizko porabo energije. Objekt, ki abstraktno povzema obliko vodne kaplje, je zasnovan kot armirano betonski skelet, zaprt z betonskim ovojem opazno rdeče barve. Stoji v industrijskem predelu, od neposredne okolice pa ga ločuje pas dreves.