Koroška

Timeshare vrtec Podgorje

Vrtec Podgorje je narejen po načelu tako imenovanega »timeshare« vrtca, ki poudarja družabne stike med vrstniki, samoučenje in predvsem gibanje. Vrtec je zasnovan brez hodnikov, z večjim večnamenskim osrednjim prostorom, ki deluje kot podaljšek igralnic. Vse igralnice so med seboj povezane in kadar so odprte, je kar 85 odstotkov vrtca enotna igralna površina. Vrtec je energetsko učinkovit in ima tako v notranjosti kot zunanjosti številne elemente, ki otroke spodbujajo h gibanju. Eden takšnih elementov je na primer notranja cesta, po kateri otroci v povprečju prehodijo, pretečejo ali prevozijo s kolesi do dva kilometra na dan, gibanje pa usmerjajo tudi posebej narejeni prometni znaki, ki posnemajo gibanje živali.

Hiša Vrhe

Hiša Vrhe predstavlja izjemno kakovostno arhitekturno prenovo, ki povezuje kulturno krajino in stavbno dediščino s sodobno bivalno kulturo. Izpostavlja izredno pomemben vidik okoljske etike v povezavi ponovne rabe lokalnega materiala z revitalizacijo obstoječe stavbe. Zapuščen koroški skedenj, star več kot pol stoletja, je bil v celoti razstavljen. Skrbno pregledan, očiščen in zaščiten skelet je bil uporabljen za konstrukcijski obod novogradnje, znotraj katere je umeščen sodobni del objekta »Paviljon v kozolcu«. Hiša Vrhe predstavlja celovit trajnostni pristop, ki temelji na skrbnem načrtovanju, uporabi tradicionalnih lokalnih materialov in virov, energetski učinkovitosti in smiselni zasnovi objekta, ki je neposredno povezana z zahtevno naravno krajino. Ima lastno vodno zajetje s čisto pitno vodo, zbiranje deževnice v zalogovniku ter peč na leseno biomaso. K celoviti zasnovi objekta je veliko pripomoglo tudi zavedanje uporabnika oziroma investitorja o vrednotah neokrnjenega tradicionalnega naravnega okolja.

Hiša stoji v Slovenj Gradcu.

Hiša za več kot dva

Mlad par se je odločil, da bo otroka pričakal v lepem in naravnem okolju. Izbrano prisojno zemljišče se na severni strani naslanja na breg, na jugu pa so ga do žleda leta 2014 ščitila mogočna drevesa. Zaradi nagnjenega terena je hiša do polovice vkopana v breg. Zgoraj so spalnice, kopalnice in garaža, spodnja etaža pa je namenjena bivalnim prostorom. Dvonivojski stekleni vhod z zadnje strani hiše, dostopen preko zunanjega stopnišča, omogoča vstop v spodnjo bivalno etažo. Kompozicijo volumnov dopolnjuje skladno oblikovan servisni objekt, ki zaključuje intimno dvorišče.

 

 

 

 

Prenova trga v Slovenj Gradcu

Prenova trga ni zahtevala korenitih sprememb, temveč predvsem njegovo poenotenje in poudarek monumentalnosti. Ureditev ohranja malo merilo mesta z različnimi ambienti. Raznoliki vzorci tlakovanja ustvarjajo manjše zaključene prostore. Cerkev povezuje ter hkrati razmejuje trg od parka. Z jasno oblikovanimi ozelenjenimi otoki je park postal bolj pretočen in povezan z mestnim jedrom. Slovenj Gradec je poznan tudi po številnih skulpturah, ki so v novi ureditvi dobile bolj kakovostno predstavitev.

Knjižnica dr. Franca Sušnika na Koroškem

Knjižnica dr. Franca Sušnika se je nekdaj nahajala samo v starem gradu. Zaradi prostorske stiske je dobila nove prostore še neposredno ob starem gradu. Poleg pomembne vloge knjižnice za regijo, grajski kompleks predstavlja enega najpomembnejših ambientov v mestu, tako z arhitekturnega kot krajinskega vidika. Glavno vodilo prenove je bilo ohraniti stari kompleks navzven nespremenjen. Novi arhitekturni volumni, dodani staremu kompleksu, oblikovani iz temnih kovinskih okvirjev, poudarjajo različna časovna obdobja kompleksa.

 

Mladinski Hotel Punkl

Mladinski hotel Punkl v Ravnah na Koroškem je nizkoenergijski objekt, v celoti zgrajen iz lesa. Z njim želi občina Ravne spodbuditi turistično dejavnost na tem območju. Stoji v neposredni bližini športnega parka, ki je izjemno lepa krajinska celota. Stavba je preprosta, lesena od začetka do konca in ničesar ne skriva. Punkl je na prvi pogled enostavna lesena kocka z izrezi in razmestitvami polnih in praznih volumnov. Vsi drugi uporabljeni materiali so podrejeni predstavitvi lesenih volumnov in poti svetlobe skozi objekt.

Vrtec Ajda 2

Že obstoječi igralnici vrtca Ajda, ki je sestavljena iz treh modulov, je bilo dodanih še trinajst novih modularnih kontejnerskih enot. Igralnice na 77 m2 površine so največje v državi in omogočajo zelo različne postavitve pohištva in preprosto vpeljavo posebnih igralno-vzgojnih kotičkov, prostornost pa zmanjšuje možnost konflikta med otroki ter prenos okužb. Dve zunanji terasi omogočata nemoteno igro skozi vso leto. Posebnost vrtca je inovativna didaktična magnetna fasada z magnetki, ki so preizkušen učni pripomoček in otroška igrača, tokrat prvič uporabljena kot fasadni element.

Hiša BlackLine Pure

Hišo Pure EE iz družine Lumar BlackLine zaznamujejo čista linija fasad, naravni materiali, moderna zasnova, optimalna razporeditev prostorov in energetska učinkovitost. Sestavljena je iz treh monolitnih volumnov, postavljenih na zastekleno bazo pritličja, ki predstavlja odprte dnevne prostore. Velike steklene površine povezujejo notranji in zunanji, naravni prostor.

Trije ločeni volumni nakazujejo tridelnost programa v nadstropju, ki združuje starševski del, otroški del in komunikacijski del z igralnico.

Hiša stoji v Slovenj Gradcu.


Formavila

Forma Vila je stanovanjska hiša razgibanega volumna na obrobju mesta Ravne na Koroškem. Objekt je zasnovan pretežno v konstrukciji iz masivnega lesa, pokritega s kovinskim fasadnim ovojem. S previsi v vseh straneh tako oblikovno, kakor v materialu ohranja povezavo s skulpturami Forma Viva. Prostori v hiši so zasnovani odprto in pretočno, velike steklene površine pa usmerjajo poglede proti mestu na eni strani in naravi na drugi strani hiše.