Fabianijeva Ljubljana – brezplačna knjiga

Mestna občina Ljubljana je izdala tretjo brošuro iz zbirke Portret mesta, posvečeno Maksu Fabianiju in Fabianijevi Ljubljani.

Nagrade foto Instagram natečaja #plecnikohs 2017

V letu 2017, ki je posvečeno arhitektu Jožetu Plečniku, smo razpisali fotografski natečaj #plecnikohs.