Slovenska arhitektura

Vrtec Mavrica Brežice

Breda Bizjak, BB arhitekti, Lidija Dragišić, Studio 360, Katja Florjanc, Emir Jelkić, Ajda Vogelnik Saje / 2014

Stavba vrtca poteka ob robovih zazidalnega območja in obdaja centralno igrišče. Objekt je zasnovan kot kontinuirana prostorska zanka, ki se iz severnega igrišča prek široke zelene klančine dvigne na nivo nadstropja ter kot zvezno vzpenjajoča se streha vzhodne, južne in zahodne lamele postopoma zaokroži okrog atrija na nivo strehe 2. nadstropja. V zaključku se izteče kot pergola nadkritega igrišča na strehi objekta. Zasnova vrtca velikosti 4.300 m2 zagotavlja občutek varnosti in povezanosti vseh 20 oddelkov vrtca.

Podatki o objektu

Leto izgradnje
2014

Projektantska ekipa

Fotografije

Izvajalci in dobavitelji