Slovenska arhitektura

Vila na Ulici talcev

ATELIERarhitekti, Jurij Kobe / 2008

Secesijska vila je imela v skladu z načrtom zgrajeno kvalitetno cestno in obe stranski fasadi, vrtna pa je bila povsem zapostavljena. Prav tako njena notranjost ni imela nobenega neposrednega stika z malim vrtom. Sedanji lastnik je kupil hišo v zelo slabem stanju, z mnogimi prezidavami in dozidavami ter zanemarjenim vrtom. Z obnovo je bil hiši vrnjen nagovor na ulično stran, proti vrtu pa s spoštovanjem ritma osnovne gradnje izoblikovana zadnja fasada. Z malim dodatkom kletni etaži in balkonov nad njim je tudi notranjosti dopuščeno živeti z vrtom. Za bivanje namene sta izkoriščeni tudi kletna in rahlo dvignjena mansardna etaža. Obnovljen je bil tudi vrt, ki je bil s poglobitvijo povečan in povezan z notranjostjo.

Podatki o objektu

Leto izgradnje
2008

Projektantska ekipa

Izvajalci in dobavitelji