Slovenska arhitektura

Prizidek z dvorano – Waldorfska šola Ljubljana

Ira Zorko, Soavtorji / 2012

Prizidek k Waldorfski šoli Ljubljana dodaja starima obstoječima objektoma iz 17. in 19. stoletja novo plast časa in vsebine, kar se odraža tako v obliki nove stavbe kakor tudi v izboru gradiv in konstrukciji. Nadzemni del je narejen v celoti iz lesa in naravnih materialov. Organska oblika nove arhitekture je nastala kot posledica težnje, da se izboljša občutek odprtega dvoriščnega prostora, ki je sicer ujet med prometno cesto in grajskim hribom, hkrati pa izboljša naravno osvetlitev in zračenje dvorane v kleti. Šola ima pod zemljo eno manjšo in eno veliko sodobno telovadnico oz. gledališko dvorano. Šest učilnic je razporejenih v pritličju in nadstropju, paviljona za likovni in glasbeni pouk pa sta na vrhu zgradbe. 


DATOTEKA

Podatki o objektu

Leto izgradnje
2012

Projektantska ekipa

Fotografije

Izvajalci in dobavitelji