Slovenska arhitektura

Prenova objekta kulturne dediščine v Črnomlju

Arhitelje arhitekti, Darja Valič, Albina Kindlhofer, Bojan Leva / 2009

Stavba, v kateri se nahaja glasbena šola, ima spomeniško zaščiteno zunanjost in notranje stopnišče. Zaradi dotrajanosti in neustrezne razporeditve prostorov (premalo učilnic, ni bilo dvoran za nastopanje, neprimerne komunikacije, zastarela oprema, sanitarije, osvetlitev…) je bila nujna rekonstrukcija celotnega objekta in zamenjava poškodovanih delov z novimi. S prenovo je šola pridobila dve dvorani, posodobljene učilnice, sanitarije, prostore za vodstvo in novo dvigalo.

Podatki o objektu

Leto izgradnje
2009

Projektantska ekipa

Izvajalci in dobavitelji