Slovenska arhitektura

Opazovalnica ptic

Tomaž Stupar, Dušan Stupar / 2006

Učna pot in opazovalnica ptic v krajinskem parku Ljubljansko barje sta namenjeni spoznavanju habitatov barjanskih travnikov in ohranjanju značilnosti kulturne krajine. Do opazovalnice vodi cikcakasta pot in jo zato obiskovalci opazijo šele, ko se ji čisto približajo. Zasnovana je iz naravnih materialov, njena tradicionalna izdelava pa spominja na ptičje gnezdo. Dostop do Koščeve poti: na cesti, ki vodi od Iga proti Podpeči, za vasjo Brest prečkate reko Iška in takoj za mostom zavijete desno na neutrjeno cesto, nadaljujte peš. Približno po 400 metrih zavijete desno čez prvi most in takoj na levo po peš poti začnete odkrivati Koščevo učno pot, ki vas privede do opazovalnice ptic.

Vodnik po koščevi učni poti

 

Podatki o objektu

Leto izgradnje
2006

Projektantska ekipa

Izvajalci in dobavitelji