Slovenska arhitektura

Intra lighting

Trošt in sodelavci arhitektura, Jan Trošt, Nejc Trošt, Peter Krapež / 2012

Podjetje Intra lighting se je odločilo, da staro tovarniško halo prenovi v upravni del stavbe, ki bo odražala sodobno delovanje podjetja. Vhod je zasnovan kot večetažni skupni prostor z dvigalom in stopniščem. Nekdaj zaprta fasada je preoblikovana v estetsko in uporabno poslovno fasado. Zgradba je energetsko učinkovita, z osvetlitvijo dosega 5,3 W/m2, kar pomeni pol nižjo porabo od predpisane. Za delovna mesta so predvideni različni scenariji osvetljevanja, ki se prilagajajo delovnim procesom in času dneva. Po kosilu imajo zaposleni hladnejšo osvetlitev, ki je svetloba za bistre misli, v drugih delih dneva pa toplejšo svetlobo, ki spodbuja koncentracijo ali pomirja.

Podatki o objektu

Leto izgradnje
2012

Projektantska ekipa

Fotografije

Izvajalci in dobavitelji