Slovenska arhitektura

Arheološko najdišče Tonovcov grad

Atelje pomlad, Veronika Ščetinin / 2005

Cerkveni kompleks na arheološkem najdišču Tonovcov grad nad Kobaridom se uvršča v zgodnjekrščansko obdobja s konca 5. in 6. stoletja. Zaščitne stavbe varujejo izkopanine, hkrati pa omogočajo izjemno ambientalno doživetje cerkvenega prostora. Izkopanine skušajo prikazati originalne volumne nekdanjih stavb ter uporabo materialov najdenih na lokaciji in kot take minimalno posegajo v originalne najdbe. Gre za čiste in preproste oblike. Nosilni skelet predstavlja jeklena konstrukcija, katere stebri so sidrani skozi izvirnik v najmanjšem možnem obsegu. Ogledu starih plasti in ostalin v notranjosti cerkve je namenjena steklena pohodna ploščad, ki povezuje posamezne prostore ter posebni predstavitveni panoji, ki vodijo obiskovalca po prostoru.

 

Podatki o objektu

Leto izgradnje
2005

Projektantska ekipa

Fotografije

Izvajalci in dobavitelji