Opeka

Hiša Rožna

Enodružinska hiša za oddajanje stoji na izrazito ozki parceli nedaleč od centra Ljubljane. Zgrajena je iz opeke in betona. Obsega pritlično etažo z dnevnimi prostori, ki z velikimi steklenimi površinami vzpostavljajo stik z zunanjostjo in nadstropno etažo s sobami. Na pohodni strehi zgornje etaže je dodan “penthouse”. Zunanja lesena drsna senčila dajejo stavbi prepoznavnost in funkcionalnost glede na njeno zahodno orientacijo. Temnejše in kromatično usklajene fasadne barve pa umirjajo ekspresivno razporeditev volumnov.

 

Hiša Hospic

Lokacija za novo hišo Hospica je utesnjena pod strmim pobočjem Golovca in ob prometni Hradeckega cesti. Hiša je postavljena ob rob parcele in prislonjena ob breg, da ohrani kar največ prostora za dvorišče. Ima skoraj kvadraten tloris z osrednjim komunikacijskim jedrom. Vsi prostori, namenjeni bolnikom, uslužbencem, obiskovalcem in izobraževanju, so razporejeni po obodu in imajo velika do tal segajoča okna z lepimi pogledi. Zgradba je prepoznavna in daje po besedah arhitektov občutek varnosti, kot velika kmečka peč.

Vinska klet Marof

Neprecenljive lepote naravne vinorodne krajine so bile povod za oživitev več kot 120 let starega dvorca in postavitev vinske kleti nove blagovne znamke vrhunskih vin Marof. Nova klet preproste oblike po zgledu podeželskih objektov je postavljena v liniji objektov na južni strani grebena. Večina prostorov je skritih pod zemljo. Fasada povzema barve zemlje in grafiko kolov za trte.

 

 

Restavracija – Hiša Denk

Prenova in dograditev hiše Denk je odgovor na potrebe mladega kuharja po širitvi in prenovi restavracije z dolgoletno tradicijo. Objekt je bil dograjen in razširjen v območju izjemno lepo urejenega obstoječega parka z ribnikom in se s starim objektom povezuje z mostiči. Poudarjena ločnica starega in novega, povezanost z naravo z uvedbo notranjih zelenih atrijev ter oblikovno nevtralen in brezčasen prostor s pridihom topline so glavne značilnosti prenovljene restavracije.

Hotel Jelka Pokljuka

Prenova turističnega objekta Jelka v hotel je izvedena v skladu z načeli trajnostnega razvoja, ob upoštevanju najsodobnejših arhitekturnih znanj in starih stavbenih modrosti. Pri gradnji so uporabljeni naravni materiali, fasada v pritličju je delno obložena s kamnom, prizidek in nadstropje pa z macesnovim lesom. Preproste oblike, izpeljane iz starih, preizkušenih vzorcev, se med seboj podpirajo in prepletajo. Ograja je izvedena iz reber fasade, kar stavbi daje ne samo enotnega videza, temveč prosojen zaključek, skozi katerega se kakor v gozdu lesketa svetloba.

Prenova dvorca Sternthal

Prenova dvorca Sternthal ima za naselje Kidričevo prav poseben pomen, saj je z njo postal javno dostopen. V njem so bila prej zasebna stanovanja. V kulturno upravni stavbi so zdaj občinska uprava, upravna enota, poročna in kulturna dvorana in sedeži društev. Prenova spomeniško zaščitenega objekta je obsegala rekonstrukcijo starega objekta, ureditev javnih prostorov, dostopov in drugega. V objektu so predstavljene ohranjene najdbe, odkrite med gradnjo: poslikave, vodnjak, obokana klet…

Paviljon Dobrna

Prvi korak v večletnem urejanju središča Dobrne predstavlja paviljon na južnem delu trga. Lahkotna nadstrešnica in prostostoječi masivni opečni paravani, ki oblikujejo paviljon, nudijo zavetje ekološki tržnici, informacijskemu centru ter pisarni turističnega društva. Severna zasteklena fasada se optično odpira proti trgu. Masivni paravani iz ročno izdelane opeke in reliefnimi ornamenti pa postavljajo mejo proti zasebnim stanovanjskim površinam.

Stanovanjska soseska Zeleni gaj na Brdu

Leta 2003 je Stanovanjski sklad RS za potrebe uresničevanja programa gradnje stanovanj iz tekočega Nacionalnega stanovanjskega programa kupil večjo površino zemljišč na lokaciji Brdo-Vrhovci v Ljubljani. Da bi z gradnjo soseske dosegel različne cilje, je v letu 2005 razpisal javni natečaj. Stanovanjska soseska Zeleni gaj je primer masovne gradnje stanovanj za trg, ki so arhitekturno kakovostna, energijsko učinkovita, prijazna človeku in predvsem dostopna. Trenutno sosesko sestavlja 342 stanovanj v dveh sklopih. Med njimi so urejene prijetne površine za igro in sprostitev, saj je mirujoči promet umaknjen pod zemljo. V prihodnosti je predvidena gradnja še 269 stanovanj v štirih sklopih objektov in 18 vrstnih hiš. Prednost pri nakupu so imele mlade družine, gibalno ovirane osebe in mlade osebe do 27. leta starosti. Sklop F4 z opečnatimi bloki, ki povzemajo tematike nekdanje opekarne na lokaciji, so zasnovali Dekleva Gregorič arhitekti, sklop F5 pa Multiplan arhitekti. 

 

Grad Fužine – Muzej za arhitekturo in oblikovanje

Fužinski grad so sezidali člani rodbine Khisl v sredini 16. stoletja. Takrat je dokazoval bogastvo, ugled in politično moč prvih lastnikov. Že ob koncu stoletja in v naslednjih obdobjih je grad večkrat zamenjal lastnike, kar se je odražalo tudi v stavbni strukturi. Pomembno dopolnitev predstavlja hidroelektrarna, ki so jo gradu prizidali leta 1897 za potrebe vevške papirnice. Elektrarna deluje še danes in je svojevrstna tehniška znamenitost. Grad Fužine je bil leta 1984 razglašen za kulturni spomenik in je od leta 1990 namenjen muzejski dejavnosti, v upravljanju Muzeja za arhitekturo in oblikovanje.

Župnijski dom

Župnijski dom sv. Mihaela leži na robu naselja med cerkvijo z mogočnim samostoječim zvonikom, pokopališčem in poslovilno ploščadjo. Prirezana stranica z vhodom vabi obiskovalce v notranjost, a hkrati poudarja geometrijo kraja. Velike steklene površine odpirajo objekt v okolico. Opeka z zidavo v vzorcu na križ spominja na značilni element ljudske arhitekture.