Opeka

Zavarovalnica Triglav

Stavbo zavarovalnice je Jože Plečnik zasnoval tako, da se z vogalnim vhodom obrača proti železniški postaji. V spodnjih nadstropjih so bili poslovni prostori, v gornjih najemna stanovanja, kar je Plečnik nakazal tudi z različno obdelavo fasade. Z enotno obravnavo fasade in s poenotenjem pritličja z mezzaninom je arhitekt ustvaril podobo veličastne mestne palače. Fasadni plašč z nizom opečnih stebrov teče prek vogala, stebri pa so optično korigirani tako, da so spodaj ožji kot zgoraj. Atika je okrašena z atlanti, ki držijo trak, simbol solidarnosti. Stavbni vogal ni pod pravim kotom, saj se ulici sekata pod ostrim kotom. Da bi to nepravilnost zakril, je Plečnik pri vhodu v stavbo oblikoval okroglo vežo, nepravilno tlorisno obliko pa rešil na stopnišču, kjer je s trapezno obliko ustvaril poseben prostorski učinek. V nasprotju z ulično stranjo je dvoriščna fasada oblikovana skrajno racionalno, z mrežo zunanjih hodnikov. (Vir: www.mao.si)

Ogled bo vodil arhitekt Andrej Hrausky.

http://www.mao.si/Upload/file/PlecnikovaLjubljana.pdf

Hiša Rožna

Enodružinska hiša za oddajanje stoji na izrazito ozki parceli nedaleč od centra Ljubljane. Zgrajena je iz opeke in betona. Obsega pritlično etažo z dnevnimi prostori, ki z velikimi steklenimi površinami vzpostavljajo stik z zunanjostjo in nadstropno etažo s sobami. Na pohodni strehi zgornje etaže je dodan “penthouse”. Zunanja lesena drsna senčila dajejo stavbi prepoznavnost in funkcionalnost glede na njeno zahodno orientacijo. Temnejše in kromatično usklajene fasadne barve pa umirjajo ekspresivno razporeditev volumnov.

 

Hiša Hospic

Lokacija za novo hišo Hospica je utesnjena pod strmim pobočjem Golovca in ob prometni Hradeckega cesti. Hiša je postavljena ob rob parcele in prislonjena ob breg, da ohrani kar največ prostora za dvorišče. Ima skoraj kvadraten tloris z osrednjim komunikacijskim jedrom. Vsi prostori, namenjeni bolnikom, uslužbencem, obiskovalcem in izobraževanju, so razporejeni po obodu in imajo velika do tal segajoča okna z lepimi pogledi. Zgradba je prepoznavna in daje po besedah arhitektov občutek varnosti, kot velika kmečka peč.

Vinska klet Marof

Neprecenljive lepote naravne vinorodne krajine so bile povod za oživitev več kot 120 let starega dvorca in postavitev vinske kleti nove blagovne znamke vrhunskih vin Marof. Nova klet preproste oblike po zgledu podeželskih objektov je postavljena v liniji objektov na južni strani grebena. Večina prostorov je skritih pod zemljo. Fasada povzema barve zemlje in grafiko kolov za trte.

 

 

Kongresno kulturno središče Dominikanski samostan Ptuj

Dominikanski samostan na Ptuju je star več kot 800 let. Na njegovo pestro vsebino (samostan, vojašnica z bolnišnico, muzej in tudi socialna stanovanja) kažejo številne prezidave. Občina Ptuj je s prenovo želela obuditi zgodovinsko-umetniško vrednost stavbe in vzpostaviti kongresno kulturno središče, ki ga je nekdaj samostan predstavljal. V nekdanji cerkveni ladji, ki je bila večkrat prezidana, je danes glavna prireditvena dvorana. Okoli križnega hodnika so nanizani spremni prostori, manjša dvorana je v nekdanji samostanski jedilnici in še ena v nekdanjih gospodarskih prostorih. Križni hodnik je vstopna avla in glavno stičišče vseh poti po objektu. Zaradi obsežnega restavratorskega dela na poslikavah na stenah je bila večina novih posegov omejena predvsem na tla, ki skrivajo vse nove tehnične funkcije: instalacije, sistem ogrevanja in prezračevanja, osvetlitev in ozvočenje. Stenske površine ostajajo nedotaknjene in pripravljene na kasnejše restavriranje. Povezovalni element celotnega kompleksa je črn betonski tlak, ki predstavlja elegantno, monumentalno ozadje starim stavbnim elementom.

Dvorec Jelen

Nekdaj je Hotel Jelen z restavracijo, zgrajen na severnem robu skalne police srednjeveškega Kranja, privabljal številne obiskovalce. Zaradi pretovarjanja blaga iz železniške postaje v mestno središče so hotelu dodali konjušnični trakt. Hotel je nehal delovati sredi devetdesetih let in sčasoma zaradi zapuščenosti, drog in brezdomcev dobil naziv "kranjska sramota". Investitor je na kupljenem zemljišču v sodelovanju z mestom in spomeniškim varstvom izvedel arhitekturni natečaj. Nova komercialna večstanovanjska stavba ima razgibano strukturo, ki se prilagaja lokaciji. Stavba ima notranje dvorišče, dostopi do stanovanj pa so prek zunanjih hodnikov – gankov.


Vrtec Cerkvenjak

Zasnova novega vrtca izhaja iz znamenite Klopotčeve učne poti, ki poteka ob stavbi. Vrtec odlikuje velik amfiteatralni osrednji prostor, ki poteka od vhoda objekta do izhoda na vrt. Igralnice so nanizane ob osrednjem prostoru. Arhitektura stavbe na sodoben način nadaljuje vzorec grajenega in naravnega, ki je prisoten v lokalnem okolju. Z ustvarjanjem ritma fasade in stebrov se vrtec harmonično povezuje z naravnim okoljem, ki ga tvorijo drevesa.

Restavracija – Hiša Denk

Prenova in dograditev hiše Denk je odgovor na potrebe mladega kuharja po širitvi in prenovi restavracije z dolgoletno tradicijo. Objekt je bil dograjen in razširjen v območju izjemno lepo urejenega obstoječega parka z ribnikom in se s starim objektom povezuje z mostiči. Poudarjena ločnica starega in novega, povezanost z naravo z uvedbo notranjih zelenih atrijev ter oblikovno nevtralen in brezčasen prostor s pridihom topline so glavne značilnosti prenovljene restavracije.

Hotel Jelka Pokljuka

Prenova turističnega objekta Jelka v hotel je izvedena v skladu z načeli trajnostnega razvoja, ob upoštevanju najsodobnejših arhitekturnih znanj in starih stavbenih modrosti. Pri gradnji so uporabljeni naravni materiali, fasada v pritličju je delno obložena s kamnom, prizidek in nadstropje pa z macesnovim lesom. Preproste oblike, izpeljane iz starih, preizkušenih vzorcev, se med seboj podpirajo in prepletajo. Ograja je izvedena iz reber fasade, kar stavbi daje ne samo enotnega videza, temveč prosojen zaključek, skozi katerega se kakor v gozdu lesketa svetloba.

Prenova dvorca Sternthal

Prenova dvorca Sternthal ima za naselje Kidričevo prav poseben pomen, saj je z njo postal javno dostopen. V njem so bila prej zasebna stanovanja. V kulturno upravni stavbi so zdaj občinska uprava, upravna enota, poročna in kulturna dvorana in sedeži društev. Prenova spomeniško zaščitenega objekta je obsegala rekonstrukcijo starega objekta, ureditev javnih prostorov, dostopov in drugega. V objektu so predstavljene ohranjene najdbe, odkrite med gradnjo: poslikave, vodnjak, obokana klet…