Salonit Anhovo d.d.

95 let tradicije proizvodnje cementa.

Skupina Salonit je del avstijske skupine Wietersdorfer. Salonit Anhovo, d.d. je v Sloveniji center znanj in izkušenj na področju proizvodnje, razvoja, aplikacije in oskrbovanja porabnikov z visokokakovostnimi, okolju in zdravju prijaznimi gradbenimi materiali na osnovi mineralnih surovin.

Pri uresničevanju poslanstva nas vodijo verodostojnost, znanje, ekonomska stabilnost in finančna uspešnost ter družbena in okoljska odgovornost. Salonit Anhovo se uvršča med najsodobnejše cementarne v Evropski uniji.

V družbi izjemne rezultate dosegamo s sodelavci, ki so nam skupne najpomembnejše vrednote: dobra organizacijska klima, stalne izboljšave v proizvodnem procesu in v odnosu do okolja, zdravje zaposlenih, visoka organizacijska kultura ter zadovoljstvo deležnikov.

Trajnostni razvoj je proces, ki ga v Salonitu Anhovo razvijamo in udejanjamo vsak dan. Vsi izdelki izhajajo iz naravnih materialov, v vseh procesih izdelave zagotavljamo najsodobnejše rešitve in visoko raven kakovosti, ki ga preverjamo v svojih laboratorijih in v sodelovanju z zunanjimi institucijami.

Salonit Anhovo, d.d.
Anhovo 1
5210 Deskle
Slovenija

T 05 392 10 0005 392 10 00
F 05 392 17 00
E info@salonit.si
W www.salonit.si

 

 

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save