CBD d.o.o.

Podjetje CBD d.o.o. (acronym v angleškem jeziku: Contemporary Building Design) sestavlja skupina raziskovalcev, statikov in konstruktorjev, ki so visoko specializirani za projektiranje in konstruiranje lesenih objektov s poudarkom na zagotavljanju njihove potresne odpornosti. Kot raziskovalci sodelujemo pri razvoju novih tehnologij lesene gradnje in tako na projektantskem področju uvajajmo nova znanja na področju vsakdanje gradbene prakse.

Sodobna arhitektura in bivanjska kultura sta ob ekološki osveščenosti in spoštovanju energetsko varčne gradnje tesno povezani z lesom kot edinim naravnim nosilnim konstrukcijskim materialom.

Trenutno raziskovalno delo je usmerjeno v zmožnosti gradnje večetažnih lesenih objektov in v nadgradnjo obstoječih energetsko potratnih objektov, ki jih lahko v primeru nadgradnje in s tem donosa zaradi povečanja prodajnih površin, ustrezno energetsko saniramo.

Izdelamo učinkovite rešitve za nadgradnjo ali parazitno dograditev obstoječih stavb, ki jim lahko z ustrezno sanacijo zagotovimo energijsko varčnost in potresno odpornost.

CBD d.o.o.
Lopata 19G, 3000 Celje

 

BIRO LJUBLJANA
Sojerjeva ulica 3, 1000 Ljubljana

info@cbd.si

tel  +386 590 47 537
fax +386 590 47 538
gsm +386 41 842 752

www.cbd.si