Arhi-tura d.o.o.

Arhitektura je igra s prostorom.
Projektiranje jemljemo kot izrazito raziskovalno delo, saj je vsak projekt s svojimi programom in okoljem v katerega je vpet, specifičen in terja unikatno rešitev. Vodilo našega dela je dobro sodelovanje z naročnikom in uporabnikom, v katerem poskušamo njihove želje nadgraditi z našim znanjem in izkušnjami. Pri izboru načina gradnje in materialov nimamo omejitev, se pa nagibamo k trajnostni in energetsko varčni gradnji in uporabi naravnih in avtohtonih materialov.

ARHI-TURA d.o.o.
Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana
www.arhi-tura.si
E info@arhi-tura.si
M 040 807 991 – Renato
M 041 794 401 – Bojan
M 031 546 424 – Peter